Yes, ons team is een generatie mix!

Yes, ons team is een generatie mix!

In de dagelijkse praktijk kun je vaak vrij eenvoudig medewerkers van verschillende generaties aanwijzen. Ze zoeken elkaar op. Hoe verschillend mensen ook zijn, generatiegenoten delen globaal dezelfde set normen, waarden en omgangsvormen. Ook vinden ze elkaar in de wijze waarop informatie wordt verzameld en verwerkt. Onbewust ontstaan groepjes.
Door deze groepsvorming worden lang niet alle processen binnen het team optimaal uitgevoerd. Juist de mix van de verschillende oplossingsstrategieën van de in het team aanwezige generaties geeft een optimaal resultaat. Maar dan moet men elkaar daarin wel kunnen vinden en waarderen.

Natuurlijk is dit al langer bekend en zijn uitgebreide handleidingen beschikbaar hoe de generaties X, Y, Einstein en de Babyboomers zo optimaal mogelijk kunnen worden aangestuurd. Als trainer miste ik echter de verbinding tussen de generaties binnen teams.

Onderzoek naar verbeterde samenwerking
Samen met toegepast psycholoog (i.o.), Reinier Bliek, is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de groepsvorming van de generaties te doorbreken en ze effectiever te laten samenwerken.
Dit heeft geresulteerd in een eenvoudige trainingsmethode die we de ‘Generatiedichter’ hebben genoemd. In deze methode richten we ons op:

- Bewustwording.
- Het delen van kennis over de kenmerken van de verschillende generaties.
- Generaties binnen het team zichtbaar maken.
- Inzicht geven in elkaars sterke kanten en valkuilen.
- Methoden om elkaars denkwijze, werkwijze en gedrag te begrijpen en te waarderen.
- Elkaar daadwerkelijk gaan vinden in het werk.

Medewerkers en managers zijn zich vaak weinig bewust van het generatieaspect binnen het team. De groepsvorming wordt in de dagelijkse praktijk vaak niet herkend en/of erkend. En als dit wel het geval is worden vaak stereotype (voor)oordeelden over elkaar uitgesproken. In beide gevallen wordt het aanwezige potentieel onvoldoende benut.

Bron:Conclusion Talent Development 

Terug naar het nieuws overzicht