Nieuwe leiders vragen: “Kan dat niet slimmer?”

Nieuwe leiders vragen: “Kan dat niet slimmer?”

Nieuwe leiders vragen: “Kan dat niet slimmer?”

Opkomst van pragmaten in de top leidt tot een rationeler, directer en opener samenwerkingsklimaat. De pragmatische generatie neemt in 2015 een steeds belangrijke positie in in leidinggevende functies. De pragmatische leider is geboren tussen 1970 en 1985 en is in 2015 dus tussen de 30 en 45 jaar oud. Met zijn komst brengt hij belangrijke principes mee die in 2015 nog meer leidend zullen zijn. En dat is eerlijk gezegd een zegen. De pragmatische leider analyseert organisaties en processen veel rationeler en functioneler dan zijn voorganger. Pragmatische leider kijkt niet naar posities Waar zijn voorganger, uit generatie X (1955 – 1970), het vooral belangrijk vindt dat iedereen zich thuis voelt in de organisatie, vindt de pragmatische leider het belangrijk dat zijn organisatie toegevoegde waarde heeft. Voor zowel de leden van de organisatie als ook voor de omgeving. Hij gaat sneller de dialoog aan met wie dan ook, omdat hij niet kijkt naar posities, maar veel meer naar wat iemand meebrengt aan persoonlijkheid en ideeën. Deze leidinggevende neemt makkelijker besluiten, is minder gevoelig voor hiërarchie en organiseert zijn werk op de meest logische manier. ‘Kan dat niet anders / slimmer / beter / logischer?’ is een typische vraag van een pragmatische leider. Als een systeem niet meer werkt, schaft hij het af. Met de komst van de pragmatische generatie, verdwijnt de protestgeneratie (1940-1955) van het toneel en zijn alleen de X-ers (1955-1970) in anciënniteit nog iets voor op de pragmaten. Medewerkers van wat oudere leeftijd zullen moeten wennen aan de directheid vanuit de leiding, maar gelijktijdig zullen ze dit prettig vinden om besluiten veel meer in een open gespreksklimaat te nemen. Je weet als medewerker hierdoor beter waar je aan toe bent. -

bron: www.talentontwikkeling.com

www.attentix.nl

Terug naar het nieuws overzicht