De vijf mythes rond introductie

De vijf mythes rond introductie


 Iedere medewerker, de één misschien wat minder dan de ander, voelt zich een beetje onwennig op de eerste werkdag bij een nieuwe werkgever. Een nieuwe baan is spannend en leuk, maar geeft ook onzekerheid. Collega’s zijn onbekend, anders dan verwacht werkt intranet anders dan bij de vorige werkgever. Lees meer over de vijf mythes rondom introductie:


1. Nieuwe medewerkers kunnen prima voor zichzelf zorgen
De praktijk leert dat medewerkers niet gemakkelijk vragen durven te stellen over zaken die niet helder zijn. Zij willen hun drukke collega niet meteen tot last zijn en misschien stellen zij wel onnozele vragen. En wat zullen de collega’s hier wel niet van denken.

Omdat de collega’s, procedures, omgangsnormen, aanvragen van vakantiedagen, et cetera nieuw en anders zijn, kunnen nieuwkomers niet meteen op alle fronten voor zichzelf zorgen. Uitleg van weetjes, kennis van de veiligheidsvoorschriften en het voeren van kennismakingsgesprekken met interne en externe klanten moeten dan ook voor hen geregeld worden.
 

2. Geef veel informatie aan nieuwe medewerkers
Het snel geven van informatie aan nieuwe medewerkers is zelden productief. De persoon in kwestie doet zo veel nieuwe indrukken op, dat al die informatie vaak zijn bevattingsvermogen te boven gaat. Het is dan ook belangrijk de medewerker de tijd te gunnen bepaalde zaken in alle rust tot zich te nemen en hem hier vragen over te laten stellen. 

3. Een snelle en oppervlakkige introductie is voldoende
Het verloop onder nieuwkomers is hoog en het slechte of ontbrekende introductieprogramma wordt vaak als reden genoemd. De kosten van het opnieuw plaatsen van een advertentie, het opnieuw inplannen van de selectiegesprekken en het opnieuw inschakelen van een assessmentbureau zijn vele malen hoger dan het goed begeleiden van een nieuwe collega.


4. De eerste opdrachten moeten makkelijk zijn
Het is voor alle partijen goed als medewerkers uitgedaagd worden met opdrachten waar zij hun tanden in kunnen zetten. De nieuwe medewerker wil laten zien dat de selecteurs echt een goede keuze hebben gemaakt en de leidinggevende krijgt snel een indruk van de kwaliteiten van de medewerker.


5. De nieuwe medewerker vraagt zelf alles wel aan een ervaren collega
Dat medewerkers schroom hebben om vragen te stellen, is in mythe 1 beschreven. Door de nieuwe medewerker te koppelen aan een ervaren rot, wordt een slag gemaakt om de medewerker vakinhoudelijk snel(ler) op het zadel te zetten. De gepokte en gemazelde medewerker wijst zijn nieuwe collega er op waar hij informatie en materialen kan vinden, hoe het besluitvormingsproces verloopt en hoe hiermee adequaat om te gaan.

Bron: Jacco vd Bergh

Terug naar het nieuws overzicht