Complimenten geven is overdreven?

Complimenten geven is overdreven?


Het nut van complimenten geven is groot. Uit onderzoek blijkt dat positieve en waarderende gedachten zorgen voor een betere doorbloeding van de hersenen. Dit leidt tot meer flexibiliteit, meer bereidheid tot samenwerking, meer motivatie, een beter functionerend geheugen, meer creativiteit en een beter vermogen tot het stellen van doelen. Door de werknemer regelmatig een compliment te geven, bevordert u dus zijn geestelijke gezondheid en functioneren op de werkvloer! Ander onderzoek laat zien dat psychologische beloningen zoals het compliment zelfs een betere voorspeller zijn van succesvolle prestaties dan financiële beloningen. Een compliment is dus niet alleen waardevol voor de werknemer, maar het is een manier om tot betere bedrijfsresultaten te komen.
Omdat complimentjes vaak mondjesmaat én niet op de goede manier gegeven worden, bieden de coaches van
gortcoaching.nl u deze vijf tips om goede complimenten uit te delen.

1. Wees oprecht
De belangrijkste les is: geef alleen een compliment als u het echt meent. Wees daarom altijd oprecht in uw complimenten. U kunt uw geloofwaardigheid vergroten door complimenten te doseren. De werknemer zal u wantrouwen wanneer u hem plotseling overlaadt met complimenten. Hij zal denken dat u iets van hem wil of dat er een negatieve mededeling zal volgen. Daarnaast is het belangrijk om complimenten zo specifiek mogelijk te maken. Benoem de situatie, zijn reactie en de effecten van zijn gedrag op de omgeving. Gebruik hierbij positieve bewoordingen. Zeg dus niet: ‘Wat goed dat je vandaag niet zo afwezig was bij de vergadering!’ maar: ‘Wat goed dat je vandaag je stem liet horen tijdens de vergadering!’ Leg bovendien uit wat hier zo goed aan was. Vertel dat de ander slimme ideeën opperde, goede argumenten had en tegelijkertijd ook nog oor had voor de anderen. Op deze manier dringt het compliment pas echt goed door tot de ontvanger.

2. Besteed aandacht aan het compliment
Het is handig om het compliment goed voor te bereiden. Bedenk van tevoren welk gedrag u precies waardeert. Zoals gezegd is het belangrijk om dit voor uzelf en voor de ander zo concreet mogelijk te maken. Ook het uiten van het compliment vereist tijd en zorgvuldigheid. Sta letterlijk en figuurlijk stil bij dit moment. Het compliment komt nog geloofwaardiger over wanneer u uw verbale gedrag ondersteunt met passend non-verbaal gedrag. Ga er even voor zitten en kijk uw werknemer aandachtig en vriendelijk aan. Wees ontspannen en enthousiast, zet een glimlach op en straal trots en positiviteit uit. Dit kunt u uiteraard alleen doen wanneer u het compliment echt meent.

3. Stem het compliment af op de ander
Een compliment dient aan te sluiten op de belevingswereld van de werknemer. Houd dus rekening met zijn werkzaamheden, waarden en valkuilen. Complimenteer iemand niet voor werk dat onder zijn niveau ligt. Dit betreft bijvoorbeeld administratieve klusjes die gewoon gedaan moeten worden. Wilt u echt uw waardering laten blijken en de ander een gevoel van voldoening geven, complimenteer hem dan over het resultaat van dat uitdagende project of over die lastige klus waarvoor hij verantwoordelijk was.
Heeft uw werknemer moeite met assertief zijn? Geef hem dan een compliment wanneer hij zijn grenzen aangaf of wanneer hij zichzelf succesvol verdedigde. Zwakheden of dingen waarin de ander zich kan verbeteren, liggen vaak gevoelig en daarom komen complimentjes op dit soort gedrag beter over. Zorg er dus voor dat het compliment aansluit op wat de ander belangrijk of moeilijk vindt.

4. Benut de kracht van herhaling
Geef uw compliment niet alleen (of eigenlijk: juist niet) op de Nationale Complimentendag. Om een compliment beter tot de ander door te laten dringen, is het van belang om uw compliment te herhalen. U kunt hetzelfde gedrag later op de dag, aan het einde van de werkdag, opnieuw kort loven. De ander gaat op deze manier met een goed gevoel naar huis! U kunt het compliment ook versterken door er een dag later op terug te komen. Benoem nog eens hoe goed die presentatie wel niet ging. Door complimenteren te herhalen, onthoudt de werknemer het compliment beter. Bovendien moedigt u hem hiermee aan om het gedrag opnieuw te vertonen. Tot slot zorgen complimenten voor een positieve sfeer.

5. Geef eens een indirect compliment
Erkenning en waardering hoeven niet altijd in de vorm van een compliment gegoten te worden. U kunt er ook voor kiezen om eens aandachtig naar uw werknemer te luisteren. U zult merken dat de ander helemaal opkikkert van deze persoonlijke aandacht.  Mensen willen niets liever dan dat er écht naar hen geluisterd wordt. Maak tijd vrij voor de ander, maak oogcontact en wanneer u gebeld wordt, laat u uw telefoon voor één keer lekker rinkelen. Met dit indirecte compliment maakt u de ander duidelijk dat u er voor hem bent. Dit zal hem goed doen!
  

Terug naar het nieuws overzicht