7 tips voor een prettige werksfeer!

7 tips voor een prettige werksfeer!

 

Stimuleer activiteiten met collega’s: organiseer personeel uitjes,  verzorg een teambuilding dag of organiseer een wekelijkse vrijdagmiddagborrel. Dit zorgt ervoor dat medewerkers elkaar beter leren kennen, ook buiten het werk om. Dit zorgt weer voor een prettige en vertrouwde sfeer op de werkvloer.

Inspraak werknemer: zorg dat medewerkers inspraak hebben, en de ruimte krijgen om ook eigen beslissingen te nemen. Betrek de medewerkers bij verschillende bijeenkomsten en laat ze meedenken en/of meebeslissen. Laat merken dat iedere medewerker er toe doet.

Stimuleer het aandragen van nieuwe ideeën: stimuleer de medewerkers om met nieuwe ideeën te komen en laat ook merken dat je het aandragen van een nieuw idee waardeert.

Laat waardering blijken: laat merken dat je de medewerker waardeert. Laat weten als de medewerker goed werk heeft verricht en bedankt hem of haar hiervoor.

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden: zorg ervoor dat er genoeg ruimte is voor medewerkers, voldoende licht, een goede temperatuur, en richt de werkplek zo in dat iedereen zich daar thuis voelt.

Medewerkers op de hoogte houden van ontwikkelingen: breng uw medewerkers op de hoogte door een wekelijkse of maandelijkse interne nieuwsbrief uit te geven, waar op zakelijk en persoonlijk vlak wordt ingegaan. Heeft een bepaalde medewerker afgelopen maand meegelopen met de vierdaagse? Vermeld dit in de nieuwsbrief en laat zien dat je als organisatie betrokken bent, ook op persoonlijk vlak.

Deuren van kantoren open houden: zorg ervoor dat kantoordeuren open staan. Dit stimuleert open communicatie, daarnaast voelen medewerkers zich hierdoor welkom om even binnen te lopen in plaats van weer een e-mail te versturen.

Terug naar het nieuws overzicht