Werkgelegenheid in logistiek groeit

Werkgelegenheid in logistiek groeit

Hoewel het faillissementen regende tijdens de crisisjaren jaren, is de werkgelegenheid in de sector Transport en Logistiek gegroeid.
Werkgelegenheid in logistiek groeit

In 2012 hadden 793.000 mensen, oftewel 9 procent van alle Nederlanders, een baan in de logistiek. Dat is een stijging van 3,5 procent in vergelijking met 2010. Dat staat in de Monitor Logistiek en Goederenvervoer, die minister Schultz  (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Logistieke omzet

Uit dezelfde monitor blijkt dat Jaarlijks tussen de 60 en 80 buitenlandse bedrijven zich vestigen met hun distributieoperatie in Nederland. Nederland heeft een aandeel van 5 procent in alle logistieke omzet in Europa. Ter vergelijking: de Nederlandse bevolking maakt 3 procent uit van de Europese bevolking.

Kennisintensieve logistiek

Minister Schultz laat in dezelfde monitor weten een betere logistiek te willen , met relatief minder vrachtwagenkilometers en CO2-uitstoot. E wil een hoogwaardige logistiek waarmee Nederland toonaangevend blijft. Schultz wil Nederland profileren op ‘kennisintensieve logistiek’: het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en op grote schaal toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen.

Miljoenen

Ook wordt ingezet op het terugdringen van regeldruk, voldoende en goed gekwalificeerde werknemers en de strategische acquisitie van bedrijven en goederenstromen. Eind 2014 is hier 15 miljoen euro voor vrijgemaakt, recent is hier voor de komende jaren 29,3 miljoen euro aan toegevoegd.

De Monitor Logistiek en Goederenvervoer is een bundeling van statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kennisinstituut Mobiliteit, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Group, de Wereldbank, de Maritieme Monitor en het Kadaster.

Terug naar het nieuws overzicht